Celostátní soustředění žactva 2014

Vážení hráči, hráčky, sportovní přátelé, trenéři národní házené.

Jako každé léto, tak i to letošní, pořádá SNH celostátní soustředění žactva v národní házené.
Letošní místem pro soustředění se stalo NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ-KRČÍN.
Termín byl stanoven ke dni 29.6-6.7.2014
Cena : 2250,-
Věková hranice mladší kategorie : 8-12 let
Věková hranice starší kategorie : 13- 15 let

V ceně je každoročně zahrnuta doprava, strava (5x denně+stálý pitný režim),
ubytování (ve třídách, tělocvičnách ve vlastních spacích pytlích), nájmy
za sportoviště, ceny za soutěže a další výdaje spojené s soustředěním.

PŘIHLÁŠKA ZDE : PŘIHLÁŠKA-NA-CELOSTÁTKO-2014.doc (95232)

|