Schůze trenéru

Dne 11.4.2014 od 1830 proběhne v klubovně SK schůze trenéru všech družstev!!

|