Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020

KORONAVIRUS - Ukončení soutěžního ročníku 2019/20!!!

Publikováno: 5.5.2020

V pondělí 4. května pokračovala třetí telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí, která byla přerušena minulý čtvrtek po zveřejnění nového rozhodnutí vlády se změnami termínů a podmínek uvolňování restriktivních opatření. Po zvážení všech okolností, aktuálně platných omezení a nařízených podmínek obnovování jednotlivých činností byly přijaty následující bezprecedentní opatření:

Ligové soutěže dospělých

 • jednohlasně bylo v souladu s ustanovením Soutěžního řádu SNH čl. 14/d schváleno ukončení soutěžního ročníku 2019/20 všech ligových soutěží dospělých
 • v souladu s ustanovením SŘ čl. 15/2/b byly výše uvedené soutěže anulovány (nevyhlašuje se pořadí) a zároveň byly stanoveny principy nároku účasti v soutěžním ročníku 2020/21

MUŽI

 • pro rok 2020 nebude vyhlášen Mistr České republiky v národní házené pro kategorii mužů, zároveň byly zrušeny postupy a sestupy mezi soutěžemi
 • pro ročník 2020/21 mají družstva nárok na účast v té soutěži, do které byly zařazeny pro ročník 2019/20
 • v případě zájmu oddílů z oblastních přeborů mohou být jednotlivé skupiny 2.ligy mužů pro ročník 2020/21 doplněny do počtu stanoveného propozicemi (max. 12 družstev ve skupině), přičemž pořadí nároku je stanoveno na základě výsledků oblastních přeborů ročníku 2018/19 (dle koeficientu, jehož výpočet je uveden v propozicích ligových soutěží)

ŽENY

 • pro rok 2020 nebude vyhlášen Mistr České republiky v národní házené pro kategorii žen
 • herní systém ligových soutěží a nárok na účast v ligovém ročníku 2020/21 bude stanoven dle dohodnutého herního systému, který vzejde z jednání zástupců oddílů s ženskými družstvy, jež je plánováno bezprostředně po skončení jednání Valné hromady SNH dne 14. června 2020, přičemž k projednání bude předložen návrh herního systému ligových soutěží žen, který byl připraven pracovní skupinou ustavenou při semináři ligových trenérů v srpnu 2019

Oblastní soutěže dospělých

 • jednotlivé OSK ukončí své soutěže dospělých ročníku 2019/20 stejným způsobem, jako byly ukončeny ligové soutěže

Mistrovství a Poháry ČR mládeže

 • vzhledem k aktuální situaci a zpětné vazbě z oblastí a od schválených pořadatelů bylo rozhodnuto o odložení vrcholných soutěžní mládeže do podzimních termínů
 • konkrétní termíny v tuto chvíli nebyly stanoveny, pravděpodobně akce proběhnout na přelomu srpna a září 2020
 • KM SNH připraví návrh termínů a případné úpravy formátu jednotlivých akcí včetně předběžného projednání s pořadateli
 • na akcích bude umožněn start hráčům, kteří měli oprávnění startovat za dané družstvo v původně plánovaném termínu akce, a to i v případě, že v mezidobí došlo ke změně věkové kategorie či změně oddílové příslušnosti hráče (v případě změny hráčské příslušnosti – hostování, přestup – bude nutné si předem vyžádat potvrzení MÚ STK)

Oblastní soutěže mládeže

 • postup u oblastních soutěží mládeže ročníku 2019/20 včetně stanovení nároku na postup na MaP ČR mládeže je plně v kompetenci jednotlivých OSK, protože situace v jednotlivých oblastech a kategoriích (množství družstev, herní systémy apod.) je natolik rozdílná, že není možné stanovit jednotný postup
 • pro soutěžní ročník 2020/21 bude opětovně umožněn start dívek v družstvech mladších žáků za stejných podmínek, jako tomu bylo v soutěžním ročníku 2019/20

Valná hromada SNH

 • valná hromada se uskuteční v neděli 14. června 2020 v aule budovy ČUS v Praze na Strahově
 • všechny zveřejněné podkladové materiály k jednání VH zůstávají v platnosti
 • VV SNH opětovně vyzývá jednotlivé sdružené subjekty a OSK, aby zaslaly návrhy kandidátů pro volby do Výkonného výboru SNH na volební období 2020–2024. K 4.květnu bylo zaevidováno pouze 8 kandidátů, přičemž stanovy SNH jednoznačně stanoví, že VV SNH musí být devítičlenný, tzn. v případě nenaplnění počtu členů VV by bylo nutné svolat náhradní valnou hromadu, případně měnit stanovy se všemi důsledky z toho plynoucími
 • bezprostředně po skončení jednání valné hromady je plánováno uskutečnění jednání se zástupci oddílů, které mají v soutěžích minimálně jedno družstvo žen

VTJ 2020 – Výběrové kempy juniorů a juniorek

 • na návrh TR byl rozhodnuto o zrušení letního kempu juniorů a juniorek plánovaného na červen v Chropyni
 • TR bude informovat pořadatele a projedná možnost konání v Chropyni v roce 2021
 • podzimní kemp proběhne dle plánu v Plzni v termínu 6. – 8. listopadu 2020

Zimní halová Mistrovství ČR v kategoriích žactva + Finálové turnaje Zimní ligy mládeže v kategoriích dorostu + Finále ČP dospělých

 • v tuto chvíli platí, že akce jsou odloženy
 • předpokládané termíny konání v období 31.10. – 13.12.2020, přičemž turnaje dorostu a dospělých není možno uskutečnit o víkendu 6. – 8.11.2020 (zimní kemp juniorů)
 • na akcích bude umožněn start hráčům, kteří měli oprávnění startovat za dané družstvo v původně plánovaném termínu akce, a to i v případě, že v mezidobí došlo ke změně věkové kategorie či změně oddílové příslušnosti hráče (v případě změny hráčské příslušnosti – hostování, přestup – bude nutné si předem vyžádat potvrzení MÚ STK)

Mezizemské utkání ČECHY – MORAVA dospělých a juniorů

 • Mezizemská utkání Čechy-Morava se uskuteční ve dnech 3. – 4.10.2020, a to jak pro kategorii dospělých, tak pro kategorii juniorů
|