Obnovení tréninkové činnosti

KORONAVIRUS - Obnovení tréninkové činnosti, změna Soutěžního řádu SNH

Publikováno: 30.4.2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 se uskutečnila třetí telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí SNH. V rámci telekonference byla projednána aktuální situace ve vztahu k prodloužení nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření, resp. jejich dopady na činnost NH:

Obnovení tréninkové činnosti

– na úvod jednání byla diskutována možnost obnovení tréninkové činnosti v oddílech a klubech NH

– na základě usnesení vlády ČR č. 452 ze dne 23. dubna 2020 (ZDE), ke kterému zveřejnila ČUS výkladové stanovisko svého právního zástupce (ZDE) je možné částečně obnovit sportování, přičemž je nutné pro venkovní sportoviště dodržet následující podmínky:
a) společně sportuje skupina nejvýše deseti osob (včetně trenérů atd.) a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
b) pokud je skupina společně sportujících osob oddělena od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, nemusí na venkovních sportovištích nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
c) nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů s dodržením hygienických podmínek (zajistit nepotkávání vícero osob, dezinfekce rukou a prostor)

– vzhledem ke skutečnosti, že ve výše uvedeném usnesení vlády není žádným způsobem zmiňována organizovaná sportovní činnost v rámci sportovních oddílů a zároveň toto usnesení neobsahuje ani orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat, lze dovodit, že není limitováno žádné sportovní odvětví a zároveň nejsou nikterak omezeny kontaktní či soubojová cvičení

– z výše uvedeného tedy vyplývá, že je možné obnovit tréninkovou činnost i v rámci NH, nicméně organizátor této tréninkové činnosti je zodpovědný za dodržení aktuálně stanovených podmínek, přičemž tyto podmínky se mohou v průběhu následujícího období měnit či upravovat

Úprava Soutěžního řádu SNH

– v reakci na pandemií onemocnění Covid-19 a její dopady na činnost NH byla schválena mimořádná úprava Soutěžního řádu SNH, která zakotvuje do našich řádů pravomoc řídícího orgánu ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodu vyšší moci, rozhodnout o ukončení, anulování nebo změně systému soutěží
- aktualizované znění ZDE

Soutěžní ročník 2019/20

– v souladu s přijatou úpravou Soutěžního řádu SNH předložila sportovně-technická komise SNH návrhy týkající se všech soutěží dospělých ročníku 2019/20, které vycházely ze stavu vládních opatření platných k datu 29.dubna

– vzhledem k tomu, že v průběhu jednání VV SNH bylo prezentováno nové rozhodnutí vlády, kterým se opět změnily termíny a podmínky uvolňování restriktivních opatření (mimo jiné i možnost konání sportovních akcí do 100 účastníků již od 11.května), bylo jednání VV SNH přerušeno a bude pokračovat po zveřejnění více informací a konkrétních podmínek tohoto uvolňování, nejpozději však v pondělí 4.května

|