SPONZOŘI

Děkujeme Vám za spolupráci!


Moravskoslezský kraj poskytl našemu oddílu
účelově určenou neinvestiční dotaci na projekt:

„100 let výročí SK Studénka“ 

 

LAHŮDKY POLI

VAMUS PARTNERS S.R.O.