SPONZOŘI

Děkujeme Vám za spolupráci!


Moravskoslezský kraj poskytl našemu oddílu účelově určenou investiční dotaci na projekt: 
„Pořádání mistrovství České republiky v mládežnických kategoriích“.

LAHŮDKY POLI

VAMUS PARTNERS S.R.O.