Disciplinární řád
Pravidla NH
Přestupní řád
Registrační řád
Soutěžní řád
Členské příspěvky -vzor
Cestovné a kilometry
Cestovné SM oblast
Cestovné oblast 1.liga muži
Cestovné oblast 2.liga ženy 
Postup při vyútování utkání 
Vyúčtování utkání
Stravné