V současné době dochází k rozvolňování protiepidemických opatření, k nimž patří i návrat našeho sportovního oddílu k tréninkové činnosti. Nově je vyžadováno čestné prohlášení zákoného zástupce o tom, že dítě bylo v posledních 72 hodináchtestováno na COVID-19 s negativním výsledkem.

Čestné prohlášení zákonného zástupce - tisk -

Rozpis tréninků
Družstvo Tréninky Trenéři
MUŽI - -  
ŽENY - -  
Dorostenci - -
Dorostenky - -  
Starší žáci - -  
Starší žačky A, B - -  
Mladší žáci - -  
Mladší žačky A - -  
Mladší žačky B - -  
Přípravka - -  
Černá Kateřina, Černá Petra a Potsch Jiří

Více zde:
https://www.skstudenka.cz/dorostenky/