Návratk tréninkové činnosti

V současné době dochází k rozvolňování protiepidemických opatření, k nimž patří i návrat našeho sportovního oddílu k tréninkové činnosti. Nově je vyžadováno čestné prohlášení zákoného zástupce o tom, že dítě bylo v posledních 72 hodináchtestováno na COVID-19 s negativním výsledkem.

Čestné prohlášení zákonného zástupce - tisk -

|